Про алгоритм

Leegle - це інструмент інформаційно-психологічної безпеки, призначений для перевірки текстового контенту на присутність спеціальних лінгвістичних конструкцій, слів та зворотів (лінгво-атрактантів), що сприяють некритичному сприйняттю інформації.
Виявляються прийоми гіпнозу, НЛП (нейро-лінгвістичного програмування), маніпулятивних навіювань, зомбування, нейромаркетинга, прихованого примусового навчання, емоційного впливу, залучення і т.п. Кожна людина мислить вербально і тому в тій чи іншій мірі піддається навіюванню, чим вміло користуються фахівці з продажу, політики, медійники, шахраї, організатори сект, спецслужби й терористи. За допомогою спеціальних вербальних технік людям нав'язуються знання, бажання, моделі поведінки, які згодом впливають на вчинки, пристрасті, мотивацію та ін.
Використання подібного впливу є незаконним, оскільки людей не попереджають про вплив на підсвідомість. Законодавства багатьох країн забороняють використання впливу на підсвідомість.
Наприклад, Закон України "Про рекламу" (Ст. 8, п.1) говорить: "У рекламі забороняється використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами".
А Верховний Суд США визнав застосування гіпнотичного психологічного впливу настільки важливим, що може привести до обмеження фундаментальних прав людини.
До появи Leegle інструментів для протидії даному виду порушення закону не існувало. Тільки фахівці могли визначати наявність впливу на підсвідомість в тексті. Сьогодні, за допомогою Leegle, будь-яка людина може самостійно перевірити текст і виявити рівень впливу на підсвідомість.
В особливій групі ризику знаходяться діти, люди похилого віку та ті, що легко піддаються впливу. Наприклад, кожна деструктивна секта випускає літературу, прочитання якої викликає сильне переконання в нав'язаних ідеях. Люди починають слідувати викликаним поведінковим шаблонами, що призводить до психологічних травм, фінансових втрат, а, часом, і смерті (Синій кит). Перевірка змісту такої літератури за допомогою Leegle, захистить ваших близьких від несанкціонованого втручання в їх життя.
Алгоритм не перевіряє факти на достовірність (fact checking) і не визначає брехню або фейкові тексти (fake news), проте неправдива інформація, особливо якщо вона синтезована фахівцями, в більшості випадків насичується спеціальними словами, прийомами і оборотами, що допомагають переконати читача. Leegle, визначаючи наявність штучного навіювання, може вказати на ознаки фальшивки.
Використовуйте Leegle щоб контролювати отриману інформацію і зберегти свої психологічні ресурси.

Важливе попередження: Сервіс Leegle надається безкоштовно на умовах as is з метою демонстрації технології. Публікацію результатів аналізу тексту в відкритих джерелах бажано супроводжувати будь-якою формою мережевої подяки. Ми не зберігаємо і не аналізуємо введені тексти будь-яким способом, відмінним від застосовуваного алгоритмом. Після вашого відвідування в статистичних цілях ми запишемо тільки оцінки, які отримав перевірений Вами текст.

 • Badouk-Epstein, O., Schwartz, J., Schwartz, R. Ritual Abuse and Mind Control: The Manipulation of Attachment Needs. 2011
 • Bandler, R., Grinder, J. Frogs Into Princes. 1979
 • Barker, E. The Making of a Moonie. 1984
 • Birch, A. 30 Covert Emotional Manipulation Tactics: How Manipulators Take Control In Personal Relationships. 2014
 • Blackmore, S. The Meme Machine. 2000
 • Braiker, H. Who's Pulling Your Strings?: How to Break the Cycle of Manipulation and Regain Control of Your Life. 2004
 • Charvet, S. Words that Change Minds. 1997
 • Chomsky, N. Language and Mind. 1972
 • Chomsky, N. Syntactic Structures. 1978
 • Cialdini, R. Influence: Science and Practice. 2003
 • Cialdini, R. Influence: The Psychology of Persuasion. 1993
 • Dawkins, R. River Out of Eden. 1995
 • Dawkins, R. The Blind Watchmaker. 1986
 • Dawkins, R. The Selfish Gene. 1976
 • Dawson, J. MIND CONTROL: Manipulation, Deception and Persuasion Exposed: Human Psychology (Mind Control, Brainwashing, Subconscious Mind, Psychopath, NLP, Hypnosis, Manifestation). 2014
 • Dilts, R. Sleight of Mouth. 1999
 • Dvorkin, A. Totalitarian sects. How to protect yourself and your loved ones. 2001
 • Erickson, M., Rossi, E. Hypnotherapy: An Exploratory Casebook. 1979
 • Erickson, M., Rossi, E. The February Man: Evolving Consciousness And Identity In Hypnotherapy. 1989
 • Galanter, M. Cults: faith, healing, and coercion. 1999
 • Grinder, J., Bandler, R. Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis. 1981
 • Haley, J. Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Milton H. Erickson. M.D. 1993
 • Hall, E. The Silent Language. 1973
 • Hassan, S. Combatting Cult Mind Control: The #1 Best-selling Guide to Protection, Rescue, and Recovery from Destructive Cults. 1990
 • Hayakawa, S., Hayakawa, A., MacNeil, R. Language in Thought and Action. 1939
 • Hogan, K. Covert Hypnosis: An Operator's Manual. 2006
 • Hunter, E. Brain-washing in Red China: the calculated destruction of men’s minds. 1951
 • Huxley, A. Brave New World. 1932
 • Hyde, M. Brainwashing & Other Forms Of Mind Control. 1977
 • Jacobson, S. Mind Control in the U. S. 1985
 • Jessop, C. Triumph: Life After the Cult - A Survivor's Lessons. 2011
 • Jones, D. Mind Control 101 - How To Influence The Thoughts And Actions Of Others Without Them Knowing Or Caring. 2007
 • Jones, D. Mind Control Hypnosis: What All the Other Hypnotists Don't Want You to Know about Hypnosis. 2009
 • Jones, M., Flaxman, L. Mind Wars: A History of Mind Control, Surveillance, and Social Engineering by the Government, Media, and Secret Societies. 2015
 • Keith, J. Mass Control: Engineering Human Consciousness. 2003
 • Lee, B. Out of the Cocoon: A Young Woman's Courageous Flight from the Grip of a Religious Cult. 2010
 • Lifton, R. Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of 'brainwashing' in China. 1961
 • Lindstrom, M. Brandwashed. 2011
 • Lindstrom, M. Buyology: Truth and Lies About Why We Buy and the New Science of Desire. 2010
 • Love, S. Mind Control: Getting Deeper into Human Psychology and Intuition to Recognize the Manifestation of Manipulation, Deception, Mind Control Humiliation, Hypnosis, and Brain Washing. 2014
 • Lung, H., Prowant, C. Mind Manipulation: Ancient and Modern Ninja Techniques. 2002
 • Marks, J. The Search for the "Manchurian Candidate": The CIA and Mind Control: The Secret History of the Behavioral Sciences. 1991
 • Maslow, A. A Theory of Human Motivation. 1943
 • McCoy, D. The Manipulative Man: Identify His Behavior, Counter the Abuse, Regain Control. 2006
 • Meerloo, J. The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide, and Brainwashing. 2009
 • Mlodinow, L. Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior. 2013
 • Nash, M., Barnier, A. The Oxford Handbook of Hypnosis: Theory, Research, and Practice. 2012
 • Nielsen, S. Manipulation: How to Recognize and Outwit Emotional Manipulation and Mind Control in Your Relationships. 2015
 • O'Connor, J., Seymour, J. Introducing Neuro-Linguistic Programming: Psychological Skills for Understanding and Influencing People. 1990
 • Opton, M., Scheflin, A. The Mind Manipulators: A Non-fiction Account. 1978
 • Orwell, G. 1984. 1949
 • Packard, V. The Hidden Persuaders. 2007
 • Poole, S. Unspeak: How Words Become Weapons, How Weapons Become a Message, and How That Message Becomes Reality. 2007
 • Pratkanis, A., Aronson, E. Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. 2001
 • Price, J., Stevens, A. Prophets, Cults and Madness. 2001
 • Rosen, S. My Voice Will Go with You: The Teaching Tales of Milton H. Erickson. 1991
 • Sanders, N. Your Thoughts Are Not Your Own: Mind control, mass manipulation and perception management. 2014
 • Sargant, W. Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brainwashing - How Evangelists, Psychiatrists, Politicians, and Medicine Men Can Change Your Beliefs and Behavior. 1957
 • Schein, H. Coercive Persuasion. 1980
 • Singer, M., Lalich, J. Cults in Our Midst: The Hidden Menace in Our Everyday Lives. 1996
 • Smale, J. The Secret Language of Hypnotherapy. 2006
 • Stern, R. The Gaslight Effect: How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life. 2008
 • Streatfeild, D. Brainwash: The Secret History of Mind Control. 2008
 • Sutphen, D. The Battle For Your Mind: Persuasion & Brainwashing Techniques Being Used On The Public Today. 1984
 • Tamm, J. Cartwheels in a Sari: A Memoir of Growing Up Cult. 2009
 • Taylor, K. Brainwashing: The Science of Thought Control. 2006
 • Vitale, J. Hypnotic Writing: How to Seduce and Persuade Customers with Only Your Words. 2006
 • Winn, D. The Manipulated Mind: Brainwashing, Conditioning, and Indoctrination. 2000

Leegle by Moon-s-peak "Stay sane, stay safe"